konzultace a poradenství

PORADENSTVÍ

Našim klientům nabízíme poradenství na míru odpovídající potřebám jejich provozu a zaměstnanců. Přineseme do vašeho podniku nový úhel pohledu a poukážeme na místa, která jste možná doposud opomíjeli. Chceme vám poradit, jak být lepší.

Číst více
revenue management a optimalizace

REVENUE MANAGEMENT

Pomůžeme vám se zorientovat v principech a nástrojích revenue managementu. Pomocí přesné segmentace a kategorizace hostů se naučíte optimalizovat ceny, dokážete nastavit a standardizovat vlastní cenovou strukturu a politiku.

Číst více
Sales a marketing

SALES & MARKETING

Obchodní aktivity jsou základním kamenem úspěšnosti každého hotelu. Poradíme vám, jak správně vybrat a následně implementovat nejnovější obchodní a marketingové poznatky a trendy, které vám pomohou růst.

Číst více
rozvoj zaměstnanců

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Cestovní ruch je velice náročný svou závislostí na lidech. Ať už se jedná o vedoucí pracovníky, řadové zaměstnance či samotné zákazníky. Lidský faktor je klíčový pro obor služeb a naším cílem je vám pomoci eliminovat jeho případné nedostatky.

Číst více
kontrolní činnost

KONTROLNÍ ČINNOST

Správně nastavené systémy a procesy je nutné průběžně kontrolovat, a testovat jejich správnou implementaci. Našim klientům nabízíme průběžnou i pravidelnou kontrolu včetně mystery shoppingu a auditu provozu.

Číst více