Pomůžeme vám

Rozvoj zaměstnanců zahrnuje celou řadu vzájemně propojených personálních oblastí, a často přesahuje působení HR oddělení. Přinášíme efektivní řešení od odměňování a motivace, přes budování firemní kultury, posilování loajality a zvyšování výkonu zaměstnanců, až po vlastní proces vyhledávání a výběru nových pracovníků.

Poskytujeme služby s cílem zefektivnit zavedené personální procesy a zlepšit úroveň lidského potenciálu. Jen spokojený a správně motivovaný zaměstnanec může poskytovat kvalitní služby a chovat se k zákazníkovi dle nejvyšších standardů.

Pro rozvoj zaměstnanců nabízíme:
  • Sestavení pracovních profilů a návrhů organigramu
  • Asistenci při výběru vhodných lidských zdrojů (2. a 3. kolo)
  • Posilování manažerských kompetencí a dovedností
  • Hodnocení a motivaci lidských zdrojů
  • Nastavení vnitropodnikové komunikace
  • Nastavení firemní kultury
  • Odborné vzdělávání
  • Mentoring
  • Koučink
rozvoj zaměstnanců